آموزش جامع شیمی پایه - رهپویان دانش و اندیشه

45,000 تومان با احتساب ماليات
موجود است
تعداد:   
آموزش جامع شیمی پایه - رهپویان دانش و اندیشه
آموزش جامع شیمی پایه - رهپویان دانش و اندیشه

1. نويسنده سناريو آموزشي: علي سلوکي ( 8 سال سابقه تدريس )
2. مدرس: علي سلوکي ( 8 سال سابقه تدريس )

مباحث هر جلسه به شرح زير است :

شماره DVD شماره هر جلسه مباحث
DVD 1   جلسه 1   مطالعه ساختار ماده و ذره هاي سازنده اتم
  جلسه 2   عدد جرمي و اتمي -طيف نشري خطي و مدل بور
  جلسه 3   مدل کوانتومي اتم
  جلسه 4   آرايش الکتروني
  جلسه 5   حل تست هاي بخش اول
  جلسه 6   جدول تناوبي و بررسي گروه ها
  جلسه 7   ادامه بررسي گروه هاي جدول تناوبي
  جلسه 8   روند تناوبي -شعاع ، يونش و الکترونگاتيوي
  جلسه 9   حل تست هاي بخش دوم
  جلسه 10   قاعده هشتايي و ترکيب هاي يوني
DVD 2   جلسه 11   خواص ترکيب هاي يوني و انرژي شبکه بلور
  جلسه 12   فرمول نويسي و نام گذاري ترکيب هاي يوني -آب تبلور
  جلسه 13   ترکيب هاي کووالانسي و پيوندهاي کووالانسي
  جلسه 14   ساختار لوييس
  جلسه 15   عدد اکسايش و نام گذاري-شکل هندسي مولکولها
  جلسه 16   مولکول هاي قطبي و ناقطبي- نيروهاي بين مولکولي
  جلسه 17   حل تست هاي بخش سوم و چهارم
  جلسه 18   کربن -ترکيبات آلي و آلکان هاي راست زنجير
  جلسه 19   آلکان هاي شاخه دار -آلکن ها
  جلسه 20   آلکين ها -هيدروکرين هاي حلقوي
DVD 3   جلسه 21   گروه هاي عامل - در آزمايشگاه شيمي
  جلسه 22   حل تست هاي بخش پنجم
  جلسه 23   معادله -موازنه و انواع واکنش
  جلسه 24   ادامه انواع واکنش
  جلسه 25   استوکيومتري فرمولي و استوکيومتري واکنش
  جلسه 26   درصد خلوص- گازها - واکنش دهنده محدودکننده
  جلسه 27   بازده -استوکيومتري و زندگي
  جلسه 28   حل تست هاي بخش اول
  جلسه 29   مباني ترموديناميک
  جلسه 30   انرژي دروني و قانون اول
DVD 4   جلسه 31   آنتالپي
  جلسه 32   اندازه گيري گرماي واکنش
  جلسه 33   آنتروپي -پيشرفت واکنش و انرژي آزاد
  جلسه 34   حل تست هاي بخش دوم
  جلسه 35   مباني محلول ها
  جلسه 36   برهم کنش هاي بين ذره اي و علت انحلال
  جلسه 37   انحلال گازها و انواع غلظت
  جلسه 38   استوکيومتري در محلول ها
  جلسه 39   الکتروليت و خواص کوليگاتيو
  جلسه 40   کلوئيد و سوسپانسيون
  جلسه 41   حل تست هاي بخش سوم

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید

براي نوشتن نظر وارد شويد.

ورود / ثبت نام
سازندگان
 • آفبا
 • اسفندیار
 • انتشارات بیست
 • اندیشمند
 • اندیشه فائق
 • بارسا
 • بنی هاشمی
 • تخته سیاه
 • جویا مجد
 • خانه زیست شناسی
 • خط سفید
 • خوشخوان
 • خیلی سبز
 • دنیای ریاضی
 • راه اندیشه
 • رهپویان دانش و اندیشه
 • سازمان سنجش
 • شاکری
 • شبقره
 • علامه حلی
 • علمی فار
 • فارابی
 • قائم مقام فراهانی
 • قدیانی
 • مبتکران
 • مرآت
 • مزینانی
 • مشاوران آموزش
 • منتشران
 • مهر و ماه
 • میشا و کوشا
 • نشر الگو
 • نشر برد
 • نشر جوکار
 • نشر دریافت
 • واله
 • کارنامه کتاب
 • کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کاگو
 • کلک معلم
 • گاج
 • گامی تا فرزانگان
 • گل واژه
AmazingCounters.com