میشا و کوشا

میشا و کوشا

/
نمایش 1 تا 13 (از 13 محصول)
 • ميشا و كوشا اول دبستان

  ميشا و كوشا اول دبستان

  نرم افزار سال اول دبستان شركت داده پردازان ويرا پارسيان اولين نرم افزار داراي مجوز رسمي از سازمان آموزش و پرورش و كاملا مطابق با سرفصل هاي آموزشي و اهداف آموزش و پرورش مي باشد. اين نرم افزار زير نظر گروهي از كارشناسان مجرب آموزش و پرورش به توليد رسيده است ومطابق با آخرين تغييرات كتاب هاي درسي مي باشد، كه در زير به اختصار به امكانات اين نرم افزار اشاره مي شود : 1-آموزش درس فارسي به همراه نشانه ها و نگاره ها 2-آموزش درس رياضي 3- آموزش درس علوم 4-آموزش درس قرآن 5-امكان ديكته گويي به تفكيك دروس مطابق با كتاب درسي يا خارج از كتاب درسي 6- داراي آزمايشگاه هاي مجازي 7- 354 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي 8- 267 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي 9- آموزش مفاهيم علوم توسط فيلم و انيميشن هاي متنوع 10- آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي 11- ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس 12- ثبت برنامه درسي 13- داراي تخته هوشمند 14- تكليف ساز 15- حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار 16- راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي

 • ميشا و كوشا دوم دبستان

  ميشا و كوشا دوم دبستان

    اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشي آن سازمان محترم زير نظر گروه كارشناسان مجرب به توليد رسيده است. شامل تمامي دروس پايه دوم و مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال جديد مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: 1-آموزش درس فارسي 2-آموزش درس رياضي 3- آموزش درس علوم 4-آموزش درس قرآن 5-امكان ديكته گويي به تفكيك دروس مطابق با كتاب درسي يا خارج از كتاب درسي 6- داراي آزمايشگاه هاي مجازي 7- 246 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي 8- 339 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي 9- آموزش مفاهيم علوم توسط فيلم و انيميشن هاي متنوع 10- آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي 11- ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس 12- ثبت برنامه درسي 13- داراي تخته هوشمند 14- آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع 15- حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار 16- راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي 17- به همراه ترانه هاي شاد و جذاب كتاب فارسي 18- اجراي نرم افزار به صورت خودكار و بدون نياز به نصب

 • ميشا و كوشا سوم دبستان

  ميشا و كوشا سوم دبستان

  اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشي آن سازمان محترم زير نظر گروه كارشناسان مجرب به توليد رسيده است. مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال جديد مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: 1-آموزش درس فارسي 2-آموزش درس رياضي 3- آموزش درس علوم 4- امكان ديكته گويي به تفكيك دروس مطابق با كتاب درسي يا خارج از كتاب درسي 5- داراي آزمايشگاه هاي مجازي 6- آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع 7- 256 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي 8- 204 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي 9- آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي 10- ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس 11- ثبت برنامه درسي 12- داراي تخته هوشمند 13- حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار 14- راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي 15- به همراه ترانه هاي شاد و جذاب كتاب فارس 16- اجراي نرم افزار به صورت خودكار و بدون نياز به نصب 17-به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار و ده ها امكانات ديگر

 • ميشا و كوشا ششم دبستان

  ميشا و كوشا ششم دبستان

  اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشي آن سازمان محترم زير نظر گروه كارشناسان مجرب به توليد رسيده است. مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال جديد مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: 1-آموزش درس فارسي 2-آموزش درس رياضي 3- آموزش درس علوم 4-آموزش درس كار و فناوري 5- داراي آزمايشگاه هاي مجازي 6- آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع 7- حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار 8- راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي 9- اجراي نرم افزار به صورت خودكار و بدون نياز به نصب و ده ها امكانات ديگر

 • ميشا و كوشا پنجم دبستان

  ميشا و كوشا پنجم دبستان

  اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشي آن سازمان محترم زير نظر گروه كارشناسان مجرب به توليد رسيده است. مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال تحصيلي 1396-1395 مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: -آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن ، اجتماعي و هديه هاي آسمان - داراي آزمايشگاه هاي مجازي - آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع - 256 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي - 204 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي - استفاده از فلش كارت جهت تفهيم بهتر مطالب درسي - آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي - ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس - داراي تخته هوشمند - حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار - راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي -انيميشن هاي بدنستان جهت آشنايي دانش آموز با بدن انسان -به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار

 • ميشا و كوشا چهارم دبستان

  ميشا و كوشا چهارم دبستان

  اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشي آن سازمان محترم زير نظر گروه كارشناسان مجرب به توليد رسيده است. مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال جديد مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: 1- آموزش درس فارسي 2- آموزش درس رياضي 3- آموزش درس علوم 4- امكان ديكته گويي به تفكيك دروس مطابق با كتاب درسي يا خارج از كتاب درسي 5- داراي آزمايشگاه هاي مجازي 6- آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع 7- بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي 8- بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن 9- آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي 10- ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس 11- ثبت برنامه درسي 12- داراي تخته هوشمند 13- حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار 14- راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي 15- به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار 16- اجراي نرم افزار به صورت خودكار و بدون نياز به نصب 17 به همراه ترانه هاي شاد و جذاب كتاب فارسي و ده ها امكانات ديگر

 • نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان

  نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان

  اين نرم افزار زير نظر گروهي از كارشناسان مجرب آموزش و پرورش به توليد رسيده است ومطابق با آخرين تغييرات كتاب هاي درسي مي باشد، كه در زير به اختصار به امكانات اين نرم افزار اشاره مي شود : 1-آموزش درس فارسي به همراه نشانه ها و نگاره ها 2-آموزش درس رياضي 3- آموزش درس علوم 4-آموزش درس قرآن 5-امكان ديكته گويي به تفكيك دروس مطابق با كتاب درسي يا خارج از كتاب درسي 6- داراي آزمايشگاه هاي مجازي 7- 354 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي 8- 267 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي 9- آموزش مفاهيم علوم توسط فيلم و انيميشن هاي متنوع 10- آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي 11- ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس 12- ثبت برنامه درسي 13- داراي تخته هوشمند 14- تكليف ساز 15- حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار

 • نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان

  نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان

  مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال تحصيلي 1396-1395 مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: -آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن و هديه هاي آسمان - امكان ديكته گويي به تفكيك دروس - داراي آزمايشگاه هاي مجازي - آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع - 256 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي - 204 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي - استفاده از فلش كارت جهت تفهيم بهتر مطالب درسي - آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي - ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس - داراي تخته هوشمند - حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار - راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي - به همراه ترانه هاي شاد و جذاب كتاب فارسي -انيميشن هاي بدنستان جهت آشنايي دانش آموز با بدن انسان -به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار

 • نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان

  نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان

  مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال تحصيلي 1396-1395 مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: -آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن، اجتماعي و هديه هاي آسمان - امكان ديكته گويي به تفكيك دروس - داراي آزمايشگاه هاي مجازي - آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع - 256 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي - 204 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي - استفاده از فلش كارت جهت تفهيم بهتر مطالب درسي - آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي - ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس - داراي تخته هوشمند - حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار - راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي - به همراه ترانه هاي شاد و جذاب كتاب فارسي -انيميشن هاي بدنستان جهت آشنايي دانش آموز با بدن انسان -به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار

 • نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستان

  نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستان

  مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال تحصيلي 1396-1395 مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: -آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن ، اجتماعي و هديه هاي آسمان - داراي آزمايشگاه هاي مجازي - آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع - 256 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي - 204 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي - استفاده از فلش كارت جهت تفهيم بهتر مطالب درسي - آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي - ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس - داراي تخته هوشمند - حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار - راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي -انيميشن هاي بدنستان جهت آشنايي دانش آموز با بدن انسان -به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار

 • نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبستان

  نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبستان

  مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال تحصيلي 1396-1395 مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: -آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن اجتماعي و هديه هاي آسمان - امكان ديكته گويي به تفكيك دروس - داراي آزمايشگاه هاي مجازي - آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع - 256 بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي - 204 بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي - استفاده از فلش كارت جهت تفهيم بهتر مطالب درسي - آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي - ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس - داراي تخته هوشمند - حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار - راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي - به همراه ترانه هاي شاد و جذاب كتاب فارسي -انيميشن هاي بدنستان جهت آشنايي دانش آموز با بدن انسان -به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار

 • نرم افزار پيش دبستان بوبو میشا و کوشا

  نرم افزار پيش دبستان بوبو میشا و کوشا

  نرم افزار آموزشي بوبو مختص گروه سني 3 تا 6 سال بوده و به لحاظ محتوايي تماما زير نظر كارشناسان مجرب آموزش و پرورش مطابق با سرفصل ها و اهداف آموزشي آن سازمان محترم به توليد رسيده است كه داراي امكانات زير ميباشد : 1- بازي هاي هدفمند مطابق با سرفصل هاي آموزش و پرورش 2- موثر در رشد و آموزش فكري ، اجتماعي كودك 3- آماده كردن ذهن كودك براي ورود به دوره ي پيش دبستان 4- آموزش اعداد و مفاهيم اصلي رياضي و خواندن كلمات فارسي آشنايي با شكل هاي هندسي -6 آشنايي با اعداد و رنگ ها -7 آشنايي با مفاهيم كمتر و بيشتر -8 آشنايي با حاصل جمع و تفريق -9 توانايي خواندن و تقويت آن -10 آشنايي با مشاغل -11 آشنايي با اسامي و محل زندگي حيوانات -12 13- توسعه حافظه ديداري ، شنيداري و تقويت هوش فضايي 14- اجراي نرم افزار به صورت خودكار و بدون نياز به نصب 15- داراي دفترچه راهنماي والدين و داراي ده ها اهداف و امكانات آموزشي ديگر لازم به ذكر مي باشد كه اين نرم افزار تنها نرم افزار آموزشي دوره پيش دبستان مي باشد كه مجوز هاي لازمه را از سازمان محترم آموزش و پرورش و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي كسب نموده است

 • نزم افزار میشا و کوشا ششم دبستان

  نزم افزار میشا و کوشا ششم دبستان

  سري جديد نرم افزارهاي ششم دبستان ويرايش 1395 آموزش تمام دروس به شيوه اي مفهومي و با استفاده از امكانات چند رسانه اي رقابت دانش آموز با ساير دانش آموزان ششم دبستان در سطح كشور فلش كارت آزمون هاي آفلاين و آنلاين ابزار معلم معرفي نفرات برتر ليگ در هر دوره فيلم هاي آموزشي تكميلي آموزش روش انجام محاسبات سريع رياضي آشنايي با بدن انسان در مجموعه انيميشني بدنستان و امكانات بي نظير ديگر . . .

/
نمایش 1 تا 13 (از 13 محصول)
سازندگان
 • آفبا
 • اسفندیار
 • انتشارات بیست
 • اندیشمند
 • اندیشه فائق
 • بارسا
 • بنی هاشمی
 • تخته سیاه
 • جویا مجد
 • خانه زیست شناسی
 • خط سفید
 • خوشخوان
 • خیلی سبز
 • دنیای ریاضی
 • راه اندیشه
 • رهپویان دانش و اندیشه
 • سازمان سنجش
 • شاکری
 • شبقره
 • علامه حلی
 • علمی فار
 • فارابی
 • قائم مقام فراهانی
 • قدیانی
 • مبتکران
 • مرآت
 • مزینانی
 • مشاوران آموزش
 • منتشران
 • مهر و ماه
 • میشا و کوشا
 • نشر الگو
 • نشر برد
 • نشر جوکار
 • نشر دریافت
 • واله
 • کارنامه کتاب
 • کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کاگو
 • کلک معلم
 • گاج
 • گامی تا فرزانگان
 • گل واژه
AmazingCounters.com