نرم افزارهای اموزشی

نرم افزارهای اموزشی

/
نمایش 1 تا 20 (از 90 محصول)
 • آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  شامل 4 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست40 جلسه آموزشي شامل :مرور فصل به فصل کتاب هاي ادبيات2،ادبيات3، ادبيات پيش دانشگاهيآموزش مفهومي نکات آرايه هاي ادبيآموزش نحوه پاسخگويي به تست هاي قرابت معنايي ارائه نکات کاربردي زبان فارسيارائه نکات کليدي د رپاسخگويي به تست هاي املا توضیحات تکمیلی نويسنده سناريوي آموزشي: سيد حسن نوراني مکرم دوست مدرس: سيد حسن نوراني مکرم دوست  

 • آموزش جامع اقتصاد - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع اقتصاد - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: آقاي تمنـا و خانم مريم مهري  2. مدرسين: آقاي تمنـا و خانم مريم مهري  جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1 جلسه 1 اقتصاد چيست؟   جلسه 2 آشنايي با شاخص‌هاي اقتصادي   جلسه 3 مسائل: توليد ملي و داخلي   جلسه 4 مسائل: درآمد ملي و ارزش افزوده   جلسه 5 مسائل: محاسبه‌ توليد كل جامعه به قيمت ثابت و جاري   جلسه 6 توليد   جلسه 7 مسائل: محاسبه‌ سود و زيان   جلسه 8 مسائل: نيروگاه برق 2   جلسه 9 بازار   جلسه 10 دولت و اقتصاد   جلسه 11 اقتصاد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه 12 بودجه‌ دولت   جلسه 13 مسائل: انواع نرخ مالياتي 1   جلسه 14 مسائل: انواع نرخ مالياتي   جلسه 15 مسائل: محاسبه‌ هزينه‌ استهلاك   جلسه 16 مفاهيم و معيارهاي توسعه 3   جلسه 17 توزيع درآمد و فقر   جلسه 18 مسائل: دهك‌ها و بررسي وضعيت توزيع درآمد   جلسه 19 دولت و توسعه   جلسه 20 پول   جلسه 21 مسائل:پول   جلسه 22 بانك و بورس   جلسه 23 تجارت بين‌الملل   جلسه 24 آشنايي با برخي نهادها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان  

 • آموزش جامع جامعه شناسی و علوم اجتماعی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع جامعه شناسی و علوم اجتماعی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: وحيد تمنــا ( 20سال سابقه تدريس )2. مدرس: وحيد تمنــا ( 20 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1   كنش انساني   جلسه 2  علوم انساني + اهميت علوم انساني    جلسه 3   كنش اجتماعي + علوم اجتماعي   جلسه 4 تاريخچه‌ي جامعه‌شناسي   جلسه 5 پيشينه‌ي علوم اجتماعي- جهان اجتماعي و جهان طبيعي   جلسه 6 اجزا و لايه‌هاي جهان اجتماعي   جلسه 7 جهان‌هاي اجتماعي   جلسه 8 پيامدهاي جهان اجتماعي 2   جلسه 9 انواع جهان اجتماعي + شناخت اجتماعي   جلسه 10 انواع شناخت علمي+ شناخت اجتماعي تجربي   جلسه 11 شناخت اجتماعي عقلي، شهودي و شناخت اجتماعي در قرآن   جلسه 12 گستره‌ي جهان اجتماعي   جلسه 13 نظام اجتماعي   جلسه 14 فرهنگ 1 + فرهنگ 2   جلسه 15 هويت + هويت فردي و اجتماعي   جلسه 16 باز توليد و تغييرات هويتي و تحولات اجتماعي 3   جلسه 17 تحولات هويتي فرهنگ+ از خود بيگانگي فرهنگي   جلسه 18 هويت ايراني + مشاوره   جلسه 19 قدرت و اقتدار + نظام سياسي+ انواع نظام سياسي   جلسه 20 جهان فرهنگي   جلسه 21 فرهنگ جهاني   جلسه 22 فرهنگ جهاني 1   جلسه 23 فرهنگ جهاني 2   جلسه 24 عقايد و ارزش‌هاي بنيادين فرهنگ غرب 4   جلسه 25 تكوين فرهنگ جديد غرب   جلسه 26 جامعه‌ي جهاني   جلسه 27 تحولات نظام جهاني   جلسه 28 جهان دو قطبي   جلسه 29 جنگ‌ها، بحران‌ها و تقابل‌هاي جهاني   جلسه 30 بحران‌هاي زيست محيطي، معرفتي و معنوي   جلسه 31 بيدارگران اسلامي و منورالفکران و روشنفكران غرب زده   جلسه 32  انقلاب اسلامي ايران   جلسه 33  بيداري اسلامي  

 • آموزش جامع دیفرانسیل - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع دیفرانسیل - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: سعيد جلالي ( 20 سال سابقه تدريس )2. مدرس: سعيد جلالي( 20 سال سابقه تدريس ) مبحث هر جلسه به شرح زير است :  شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   دستگاه اعداد حقيقي   جلسه 2   قدر مطلق و نامساوي مثلثي   جلسه 3   بازو بسته بودن مجموعه ها و تست هاي مروري فصل صفر   جلسه 4   همگرايي دنباله ها و کران داري   جلسه 5   تعريف دنباله و يکنوايي دنباله ها   جلسه 6   تست هاي کنکورهاي سراسري داخل و خارج فصل1   جلسه 7   مفاهيم ، محاسبه حد و قضيه فشردگي DVD 2   جلسه 8   تعريف دنباله اي حد   جلسه 9   تست هاي کنکور سراسري داخل و خارج مبحث حد   جلسه 10   پيوستگي در نقطه و در بازه   جلسه 11   قضيه مقدار مياني ، قضيه بولتزانو و پيوستگي توابع معکوس   جلسه 12   تست هاي کنکورهاي سراسري داخل و خارج مبحث پيوستگي   جلسه 13   مجانب قائم و افقي و حد در بي نهايت   جلسه 14   مجانب مايل و هم ارزي نيوتن DVD 3   جلسه 15   تست هاي کنکور سراسري داخل و خارج مبحث مجانب   جلسه 16   مشتق پذيري و آهنگ تغيير   جلسه 17   مفاهيم و تعريف مشتق و قواعد مشتق گيري   جلسه 18   معادله مماس و قائم از نقطه اي روي منحني و خارج آن   جلسه 19   مشتق مراتب بالاتر -مشتق روابط ضمني و مرکب   جلسه 20   مشتق توابع معکوس ، نمايي و لگاريتمي   جلسه 21   تست هاي کنکورهاي سراسري داخل و خارج مبحث مشتق DVD 4   جلسه 22   نقاط بحراني ، اکسترمم موضعي سراسري   جلسه 23   بهينه سازي   جلسه 24   تست هاي کنکورهاي سراسري مبحث بحراني و بهينه سازي   جلسه 25   تقعر و نقطه عطف   جلسه 26   تحليل نمودار Fو Fٌ و بهينه سازي   جلسه 27   نمودار شناسي   جلسه 28   تست هاي کنکورهاي سراسري مبحث نمودار شناسي DVD 5   جلسه 29   خواص سيگما و کران هاي انتگرال   جلسه 30   انتگرال گيري تابع اوليه -1   جلسه 31   انتگرال گيري تابع اوليه -2   جلسه 32   انتگرال گيري معين   جلسه 33   قضيه مقدار ميانگين و سطح محصور   جلسه 34   تست هاي کنکور سراسري داخل و خارج کشور-مبحث انتگرال   جلسه 35   بررسي تست کنکور 93  

 • آموزش جامع دین و زندگی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع دین و زندگی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: مرتضي محسني کبير ( 33 سال سابقه تدريس ) 2. مدرس: مرتضي محسني کبير  ( 33 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 هستي بخش   جلسه 2 يگانه بي همتا   جلسه 3 حقيقت بندگي   جلسه 4 در مسير اخلاص   جلسه 5 قدرت پرواز   جلسه 6 سنت هاي خداوند   جلسه 7 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 8 بازگشت   جلسه 9 پايه هاي استوار   جلسه 10 برنامه اي براي فردا   جلسه 11 زندگي در دنياي امروز   جلسه 12 حل نمونه سوالات نيم سال دوم 2   جلسه 13 هدايت الهي   جلسه 14 هدايت مستمر   جلسه 15 معجزه اي از نوع کتاب   جلسه 16 گستره رسالت پيامبر   جلسه 17 تداوم رسالت   جلسه 18 جايگاه امامت   جلسه 19 وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه   جلسه 20 احياي ارزش هاي راستين   جلسه 21 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 22 خورشيد پنهان   جلسه 23 در انتظار طلوع   جلسه 24 مرجعيت و ولايت فقيه 3   جلسه 25 ويژگي هاي حکومت اسلامي   جلسه 26 عزت نفس   جلسه 27 زمينه هاي پيوند   جلسه 28 پيوند مقدس   جلسه 29 کانون مهر   جلسه 30 حل نمونه سوالات نيم سال دوم   جلسه 31 جلوه هاي حکمت و تدبير   جلسه 32 با کاروان هستي   جلسه 33 سرمايه هاي انسان   جلسه 34 خود حقيقي   جلسه 35 پنجره اي به روشنايي   جلسه 36 آينده اي روشن   جلسه 37 منزلگاه بعد 4   جلسه 38 واقعه بزرگ   جلسه 40 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 41 فرجام کار   جلسه 42 اعتماد بر او   جلسه 43 دوستي با حق   جلسه 44 فضيلت آراستگي   جلسه 45 زيبايي عفاف   جلسه 46 نظارت همگاني   جلسه 47 کار و درآمد حلال   جلسه 48 ياري از نماز و روزه   جلسه 49 حل نمونه سوالات نيم سال دوم  

 • آموزش جامع روانشناسی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع روانشناسی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: سيد مرتضي ناوندي ( 10 سال سابقه تدريس )2. مدرس: سيد مرتضي ناوندي  ( 10 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 فصل اول: مقدمه   جلسه 2 فصل اول: رويکردها   جلسه 3 فصل اول: روش تحقيق   جلسه 4 فصل دوم: مفهوم رشد، ويژگي ها، نظريات   جلسه 5 فصل دوم: کودکي اول و دوم و مقايسه   جلسه 6 فصل دوم: نوجواني 1   جلسه 7 فصل دوم: نوجواني 2   جلسه 8 فصل سوم: ادراک، بينايي 2   جلسه 9 فصل سوم: توجه و انواع آن   جلسه 10 فصل سوم: حافظه و اصول آن   جلسه 11 فصل سوم: انواع حافظه   جلسه 12 فصل سوم: اشکال مختلف زبان و ساختارهاي مغزي زبان   جلسه 13 فصل چهارم: مفهوم سلامت روان، روانشناسي سلامت   جلسه 14 فصل چهارم: فشار رواني و واکنش در برابر آن   جلسه 15 فصل چهارم: ناکامي و تعارض   جلسه 16 فصل چهارم: انواع اختلال رواني   جلسه 17 فصل چهارم: انواع درمان اختلالات رواني  

 • آموزش جامع ریاضی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ریاضی - رهپویان دانش و اندیشه

      1. نويسنده سناريو آموزشي: آقاي وحيد تمنـا و آقاي مصطفي عليزاده ناييني 2. مدرسين: آقاي وحيد تمنـا و آقاي مصطفي عليزاده ناييني  جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1 جلسه 1 مجموعه‌ها (1)   جلسه 2 مجموعه‌ها (2)   جلسه 3 توان و توان منفي   جلسه 4 توان كسري و راديكال   جلسه 5 مسائل راديکال   جلسه 6 اتحادها و تجزيه 1 و چند جمله اي ها   جلسه 7 اتحادها و تجزيه (2)   جلسه 8 معادلات خط (1)   جلسه 9 معادلات خط (2)   جلسه 10 معادلات خط (3) 2   جلسه 11 معادلات خط (4)  جلسه 12 تابع (1)   جلسه 13 تابع (2)   جلسه 14 تابع (3)   جلسه 15 معادلات درجه 1و2   جلسه 16 معادلات درجه 2   جلسه 17 نامعادلات و دستگاه دو معادله دو مجهولي   جلسه 18 مثلثات   جلسه 19 آمار و مدل سازي (1) 3   جلسه 20 آمار و مدل سازي (2)   جلسه 21 آمار و مدل سازي (3)   جلسه 22 آمار و مدل سازي (4)   جلسه 23 استدلال رياضي   جلسه 24 دنباله حسابي   جلسه 25 دنباله هندسي (1)   جلسه 26 دنباله هندسي (2)   جلسه 27 دنباله مثلثي، مربعي و فيبوناتچي 4   جلسه 28 لگاريتم (1)   جلسه 29 لگاريتم (2)   جلسه 30 مدل سازي   جلسه 31 تركيبيات   جلسه 32 احتمال (1)   جلسه 33 احتمال (2)  

 • آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: آرش رحيمي ( 15 سال سابقه تدريس )2. مدرس: آرش رحيمي ( 15 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1   آناليز ترکيبي   جلسه 2   احتمال مقدماتي   جلسه 3   احتمال شرطي و توزيع دو جمله اي   جلسه 4   قدر مطلق و جزء صحيح   جلسه 5   ترکيب تابع و معکوس تابع   جلسه 6   معادله درجه دوم 2   جلسه 7   تابع درجه دوم   جلسه 8   دنباله   جلسه 9   تصاعد حسابي و هندسي   جلسه 10   تابع نمايي و لگاريتم   جلسه 11   رشد و زوال   جلسه 12   معادله مثلثاتي 3   جلسه 13   تعريف و فرمول هاي مشتق   جلسه 14   نکات و تکنيک هاي مشتق گيري   جلسه 15   مشتق نمايي ،لگاريتمي و ضمني   جلسه 16   آهنگ متوسط و لحظه اي ،خط مماس و قائم   جلسه 17   نقاط بحراني ، توابع صعودي نزولي ، اکسترمم هاي نسبي   جلسه 18   مشتق دوم و نقاط عطف 4   جلسه 19   مجانب   جلسه 20   تابع درجه سوم   جلسه 21   تابع هموگرافيک و درجه 2 به 1   جلسه 22   رسم نمودار   جلسه 23   هندسه مختصات   جلسه 24   دايره 5   جلسه 25   سهمي   جلسه 26   بيضي   جلسه 27   هذلولي   جلسه 28   انتگرال نامعين   جلسه 29   انتگرال معين   جلسه 30   سطح محصور   جلسه 31   بررسي تست کنکور 93  

 • آموزش جامع ریاضی پایه تجربی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ریاضی پایه تجربی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: آرش رحيمي ( 15 سال سابقه تدريس )2. مدرس: آرش رحيمي ( 15 سال سابقه تدريس )  مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   تعيين علامت و حل نامعادلات   جلسه 2   تعريف تابع و تعيين دامنه و برد   جلسه 3   حل معادلات  گويا و گنگ   جلسه 4   رسم و انتقال نمودار   جلسه 5   تصاعد حسابي   جلسه 6   تصاعد هندسي DVD 2   جلسه 7   زوايا ، شناخت دايره مثلثاتي ، تعيين مقادير   جلسه 8   دوره تناوب و تابع مثلثاتي   جلسه 9   کاربردهاي مثلثات   جلسه 10   مثلثات سال سوم (α±β)   جلسه 11   ماتريس و دستگاه معادلات   جلسه 12   متغيرهاي تصادفي و جدول توزيع فراواني -1 DVD 3   جلسه 13   متغيرهاي تصادفي و جدول توزيع فراواني -2   جلسه 14   شاخص هاي مرکزي و پراکندگي   جلسه 15   حد مقدماتي و نمودار   جلسه 16   انواع رفع ابهام   جلسه 17   حد بي نهايت و حد دربي نهايت   جلسه 18   پيوستگي DVD 4   جلسه 19   فصل1هندسه 1   جلسه 20   فصل 2 هندسه 1(بخش اول )   جلسه 21   فصل 2هندسه 1(بخش دوم )   جلسه 22   فصل 3 هندسه 1   جلسه 23   فصل 4 هندسه 1(بخش اول )   جلسه 24   فصل 4 هندسه 1(بخش دوم )

/
نمایش 1 تا 20 (از 90 محصول)
سازندگان
 • آفبا
 • اسفندیار
 • انتشارات بیست
 • اندیشمند
 • اندیشه فائق
 • بارسا
 • بنی هاشمی
 • تخته سیاه
 • جویا مجد
 • خانه زیست شناسی
 • خط سفید
 • خوشخوان
 • خیلی سبز
 • دنیای ریاضی
 • راه اندیشه
 • رهپویان دانش و اندیشه
 • سازمان سنجش
 • شاکری
 • شبقره
 • علامه حلی
 • علمی فار
 • فارابی
 • قائم مقام فراهانی
 • قدیانی
 • مبتکران
 • مرآت
 • مزینانی
 • مشاوران آموزش
 • منتشران
 • مهر و ماه
 • میشا و کوشا
 • نشر الگو
 • نشر برد
 • نشر جوکار
 • نشر دریافت
 • واله
 • کارنامه کتاب
 • کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کاگو
 • کلک معلم
 • گاج
 • گامی تا فرزانگان
 • گل واژه
AmazingCounters.com