انسانی

انسانی

/
نمایش 21 تا 40 (از 306 محصول)
 • آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  شامل 4 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست40 جلسه آموزشي شامل :مرور فصل به فصل کتاب هاي ادبيات2،ادبيات3، ادبيات پيش دانشگاهيآموزش مفهومي نکات آرايه هاي ادبيآموزش نحوه پاسخگويي به تست هاي قرابت معنايي ارائه نکات کاربردي زبان فارسيارائه نکات کليدي د رپاسخگويي به تست هاي املا توضیحات تکمیلی نويسنده سناريوي آموزشي: سيد حسن نوراني مکرم دوست مدرس: سيد حسن نوراني مکرم دوست  

 • آموزش جامع اقتصاد - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع اقتصاد - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: آقاي تمنـا و خانم مريم مهري  2. مدرسين: آقاي تمنـا و خانم مريم مهري  جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1 جلسه 1 اقتصاد چيست؟   جلسه 2 آشنايي با شاخص‌هاي اقتصادي   جلسه 3 مسائل: توليد ملي و داخلي   جلسه 4 مسائل: درآمد ملي و ارزش افزوده   جلسه 5 مسائل: محاسبه‌ توليد كل جامعه به قيمت ثابت و جاري   جلسه 6 توليد   جلسه 7 مسائل: محاسبه‌ سود و زيان   جلسه 8 مسائل: نيروگاه برق 2   جلسه 9 بازار   جلسه 10 دولت و اقتصاد   جلسه 11 اقتصاد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه 12 بودجه‌ دولت   جلسه 13 مسائل: انواع نرخ مالياتي 1   جلسه 14 مسائل: انواع نرخ مالياتي   جلسه 15 مسائل: محاسبه‌ هزينه‌ استهلاك   جلسه 16 مفاهيم و معيارهاي توسعه 3   جلسه 17 توزيع درآمد و فقر   جلسه 18 مسائل: دهك‌ها و بررسي وضعيت توزيع درآمد   جلسه 19 دولت و توسعه   جلسه 20 پول   جلسه 21 مسائل:پول   جلسه 22 بانك و بورس   جلسه 23 تجارت بين‌الملل   جلسه 24 آشنايي با برخي نهادها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان  

 • آموزش جامع جامعه شناسی و علوم اجتماعی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع جامعه شناسی و علوم اجتماعی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: وحيد تمنــا ( 20سال سابقه تدريس )2. مدرس: وحيد تمنــا ( 20 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1   كنش انساني   جلسه 2  علوم انساني + اهميت علوم انساني    جلسه 3   كنش اجتماعي + علوم اجتماعي   جلسه 4 تاريخچه‌ي جامعه‌شناسي   جلسه 5 پيشينه‌ي علوم اجتماعي- جهان اجتماعي و جهان طبيعي   جلسه 6 اجزا و لايه‌هاي جهان اجتماعي   جلسه 7 جهان‌هاي اجتماعي   جلسه 8 پيامدهاي جهان اجتماعي 2   جلسه 9 انواع جهان اجتماعي + شناخت اجتماعي   جلسه 10 انواع شناخت علمي+ شناخت اجتماعي تجربي   جلسه 11 شناخت اجتماعي عقلي، شهودي و شناخت اجتماعي در قرآن   جلسه 12 گستره‌ي جهان اجتماعي   جلسه 13 نظام اجتماعي   جلسه 14 فرهنگ 1 + فرهنگ 2   جلسه 15 هويت + هويت فردي و اجتماعي   جلسه 16 باز توليد و تغييرات هويتي و تحولات اجتماعي 3   جلسه 17 تحولات هويتي فرهنگ+ از خود بيگانگي فرهنگي   جلسه 18 هويت ايراني + مشاوره   جلسه 19 قدرت و اقتدار + نظام سياسي+ انواع نظام سياسي   جلسه 20 جهان فرهنگي   جلسه 21 فرهنگ جهاني   جلسه 22 فرهنگ جهاني 1   جلسه 23 فرهنگ جهاني 2   جلسه 24 عقايد و ارزش‌هاي بنيادين فرهنگ غرب 4   جلسه 25 تكوين فرهنگ جديد غرب   جلسه 26 جامعه‌ي جهاني   جلسه 27 تحولات نظام جهاني   جلسه 28 جهان دو قطبي   جلسه 29 جنگ‌ها، بحران‌ها و تقابل‌هاي جهاني   جلسه 30 بحران‌هاي زيست محيطي، معرفتي و معنوي   جلسه 31 بيدارگران اسلامي و منورالفکران و روشنفكران غرب زده   جلسه 32  انقلاب اسلامي ايران   جلسه 33  بيداري اسلامي  

 • آموزش جامع دین و زندگی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع دین و زندگی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: مرتضي محسني کبير ( 33 سال سابقه تدريس ) 2. مدرس: مرتضي محسني کبير  ( 33 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 هستي بخش   جلسه 2 يگانه بي همتا   جلسه 3 حقيقت بندگي   جلسه 4 در مسير اخلاص   جلسه 5 قدرت پرواز   جلسه 6 سنت هاي خداوند   جلسه 7 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 8 بازگشت   جلسه 9 پايه هاي استوار   جلسه 10 برنامه اي براي فردا   جلسه 11 زندگي در دنياي امروز   جلسه 12 حل نمونه سوالات نيم سال دوم 2   جلسه 13 هدايت الهي   جلسه 14 هدايت مستمر   جلسه 15 معجزه اي از نوع کتاب   جلسه 16 گستره رسالت پيامبر   جلسه 17 تداوم رسالت   جلسه 18 جايگاه امامت   جلسه 19 وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه   جلسه 20 احياي ارزش هاي راستين   جلسه 21 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 22 خورشيد پنهان   جلسه 23 در انتظار طلوع   جلسه 24 مرجعيت و ولايت فقيه 3   جلسه 25 ويژگي هاي حکومت اسلامي   جلسه 26 عزت نفس   جلسه 27 زمينه هاي پيوند   جلسه 28 پيوند مقدس   جلسه 29 کانون مهر   جلسه 30 حل نمونه سوالات نيم سال دوم   جلسه 31 جلوه هاي حکمت و تدبير   جلسه 32 با کاروان هستي   جلسه 33 سرمايه هاي انسان   جلسه 34 خود حقيقي   جلسه 35 پنجره اي به روشنايي   جلسه 36 آينده اي روشن   جلسه 37 منزلگاه بعد 4   جلسه 38 واقعه بزرگ   جلسه 40 حل نمونه سوالات نيم سال اول   جلسه 41 فرجام کار   جلسه 42 اعتماد بر او   جلسه 43 دوستي با حق   جلسه 44 فضيلت آراستگي   جلسه 45 زيبايي عفاف   جلسه 46 نظارت همگاني   جلسه 47 کار و درآمد حلال   جلسه 48 ياري از نماز و روزه   جلسه 49 حل نمونه سوالات نيم سال دوم  

 • آموزش جامع روانشناسی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع روانشناسی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: سيد مرتضي ناوندي ( 10 سال سابقه تدريس )2. مدرس: سيد مرتضي ناوندي  ( 10 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 فصل اول: مقدمه   جلسه 2 فصل اول: رويکردها   جلسه 3 فصل اول: روش تحقيق   جلسه 4 فصل دوم: مفهوم رشد، ويژگي ها، نظريات   جلسه 5 فصل دوم: کودکي اول و دوم و مقايسه   جلسه 6 فصل دوم: نوجواني 1   جلسه 7 فصل دوم: نوجواني 2   جلسه 8 فصل سوم: ادراک، بينايي 2   جلسه 9 فصل سوم: توجه و انواع آن   جلسه 10 فصل سوم: حافظه و اصول آن   جلسه 11 فصل سوم: انواع حافظه   جلسه 12 فصل سوم: اشکال مختلف زبان و ساختارهاي مغزي زبان   جلسه 13 فصل چهارم: مفهوم سلامت روان، روانشناسي سلامت   جلسه 14 فصل چهارم: فشار رواني و واکنش در برابر آن   جلسه 15 فصل چهارم: ناکامي و تعارض   جلسه 16 فصل چهارم: انواع اختلال رواني   جلسه 17 فصل چهارم: انواع درمان اختلالات رواني  

 • آموزش جامع ریاضی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع ریاضی - رهپویان دانش و اندیشه

      1. نويسنده سناريو آموزشي: آقاي وحيد تمنـا و آقاي مصطفي عليزاده ناييني 2. مدرسين: آقاي وحيد تمنـا و آقاي مصطفي عليزاده ناييني  جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1 جلسه 1 مجموعه‌ها (1)   جلسه 2 مجموعه‌ها (2)   جلسه 3 توان و توان منفي   جلسه 4 توان كسري و راديكال   جلسه 5 مسائل راديکال   جلسه 6 اتحادها و تجزيه 1 و چند جمله اي ها   جلسه 7 اتحادها و تجزيه (2)   جلسه 8 معادلات خط (1)   جلسه 9 معادلات خط (2)   جلسه 10 معادلات خط (3) 2   جلسه 11 معادلات خط (4)  جلسه 12 تابع (1)   جلسه 13 تابع (2)   جلسه 14 تابع (3)   جلسه 15 معادلات درجه 1و2   جلسه 16 معادلات درجه 2   جلسه 17 نامعادلات و دستگاه دو معادله دو مجهولي   جلسه 18 مثلثات   جلسه 19 آمار و مدل سازي (1) 3   جلسه 20 آمار و مدل سازي (2)   جلسه 21 آمار و مدل سازي (3)   جلسه 22 آمار و مدل سازي (4)   جلسه 23 استدلال رياضي   جلسه 24 دنباله حسابي   جلسه 25 دنباله هندسي (1)   جلسه 26 دنباله هندسي (2)   جلسه 27 دنباله مثلثي، مربعي و فيبوناتچي 4   جلسه 28 لگاريتم (1)   جلسه 29 لگاريتم (2)   جلسه 30 مدل سازي   جلسه 31 تركيبيات   جلسه 32 احتمال (1)   جلسه 33 احتمال (2)  

 • آموزش جامع عربی اختصاصی - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع عربی اختصاصی - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: محسن خسروآبادي ( 14 سال سابقه تدريس )2. مدرس: محسن خسروآبادي  ( 14 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1   جلسه 1 اسم از نظرجنس ( مذکر و مونث ) و مطابقت فعل با فاعل   جلسه 2 اسم موصول و عائد صله + ضمير فصل   جلسه 3 نواسخ ( أفعال مقاربه )   جلسه 4 اعداد+تصغير و نسبت   جلسه 5 توابع ( بدل ، عطف بيان ، تأکيد )   جلسه 6 اسلوب تعجب   جلسه 7 أساليب ( مدح و ذم ) و ( إغراء و تحذير )   جلسه 8 تمييز و أصل تمييز 2   جلسه 9 مفعول له ( لاجله ) و المستثني بغير   جلسه 10 فعل از نظرحروف أصلي ( رباعي مجرد و مزيد )   جلسه 11 فعل مهموز و مضاعف   جلسه 12 إعلال در بابهاي ثلاثي مزيد   جلسه 13 الإعلال و التحليل الصرفي   جلسه 14 بلاغت 1 (تأکيدات جمله؛ حصر؛ تشبيه و انواع آن)   جلسه 15 بلاغت 2 (جناس؛ سجع؛ طباق)   جلسه 16 تکنيک هاي ترجمه 1   جلسه 17 تکنيک هاي ترجمه 2  

 • آموزش جامع عربی کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع عربی کنکور - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: عمّار تاج‌بخش ( 13 سال سابقه تدريس )2. مدرس: عمّار تاج‌بخش ( 13 سال سابقه تدريس ) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   فعل از لحاظ زمان و صيغه   جلسه 2   تکنيک هاي ترجمه   جلسه 3   ثلاثي مزيد و مجرد   جلسه 4   لازم و متعدي   جلسه 5   معلوم و مجهول   جلسه 6   اعلال   جلسه 7   اعراب فعل مضارع DVD 2   جلسه 8   تحليل الصرفي فعل   جلسه 9   اسم از لحاظ جنس و عدد   جلسه 10   جامد و مشتق   جلسه 11   معرفه و نکره   جلسه 12   معرب و مبني و اسم از لحاظ حرف آخر   جلسه 13   منصرف و غيرمنصرف   جلسه 14   تحليل الصرفي اسم   جلسه 15   اعراب   جلسه 16   مجرورات و توابع DVD 3   جلسه 17   جمله فعليه   جلسه 18   جمله اسميه   جلسه 19   نواسخ   جلسه 20   مفاعيل   جلسه 21   تمييز   جلسه 22   حال   جلسه 23   منادي   جلسه 24   مستثني   جلسه 25   درک مطلب (مفهوم ، تشکيل ، تحليل الصرفي)  

 • آموزش جامع منطق و فلسفه - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش جامع منطق و فلسفه - رهپویان دانش و اندیشه

  1. نويسنده سناريو آموزشي: آقاي تمنـا (20 سال سابقه تدريس)2. مدرس: آقاي تمنـا ( 20 سال سابقه تدريس) جدول مباحث تدريس در هر جلسه به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث 1 - منطق سوم  جلسه 1 انسان و تفکر ، چگونه تعريف کنيم؟(1)   جلسه 2 چگونه تعريف کنيم؟(2)   جلسه 3 تعريف و دنياي مفاهيم(1)   جلسه 4 تعريف و دنياي مفاهيم(2)   جلسه 5 اقسام ذاتي و عرضي   جلسه 6 اقسام تعريف   جلسه 7 جايگاه قضيه در استدلال   جلسه 8 اقسام قضاياي حملي و شرطي 2   جلسه 9 احکام قضاياي حملي   جلسه 10 استدلال، اقسام قياس   جلسه 11 ارزش و ماده ي قياس و مغالطه فلسفه سوم -   جلسه 12 فلسفه چيست 1تا3   جلسه 13 آغاز فلسفه و سقراط   جلسه 14 افلاطون   جلسه 15 ارسطو 3 فلسفه پبش -   جلسه 16 كليات 1   جلسه 17 كليات 2، مباني حكمت مشا 1   جلسه 18 مباني حكمت مشا 2(بخش1)   جلسه 19 مباني حكمت مشا 2(بخش2)   جلسه 20 مباني حكمت مشا 2(بخش 3)   جلسه 21 نمايندگان مشا 1   جلسه 22 نمايندگان مشا 2(بخش 1)   جلسه 23 نمايندگان مشا 2(بخش 2)   جلسه 24 افول حكمت مشا 4   جلسه 25 حكمت اشراق(1)   جلسه 26 حكمت اشراق(2)   جلسه 27 حكمت اشراق(3)   جلسه 28 جريان‌هاي فكري در عالم اسلام   جلسه 29 صدرالمتالهين   جلسه 30 حكمت متعاليه(1)   جلسه 31 حكمت متعاليه(2)   جلسه 32 حكمت متعاليه(2)   جلسه 33 حكماي معاصر(1)   جلسه 34 حكماي معاصر(2) و حيات فرهنگي  

 • آموزش و آزمون منطق و فلسفه - تست مبتکران

  آموزش و آزمون منطق و فلسفه - تست مبتکران

  قابل استفاده ی: دانش آموزان سال سوم و چهارم (پیش دانشگاهی) رشته های ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی داوطلبان کنکور رشته ی علوم انسانی (بر اساس کتاب جدید) مولف: اصغر حجازیان

 • آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهی - نشر الگو

  آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهی - نشر الگو

  - شامل سوالات تستی  و تشریحی با پاسخ های کاملا تشریحی - مشخص بودن خط هایی از کتاب که تا بحال در کنکور سراسری آموده است. - مشخص بودن مواردی که حتما باید حفظ شوند. - توضیح بیت به بیت و پاراگراف به پاراگراف کتاب درسی علیرضا عبدالمحمدی

 • آیات و روایات کنکور - خیلی سبز

  آیات و روایات کنکور - خیلی سبز

  درس‌نامه‌هایی کامل، سرراست و واقعن کنکوری، تست‌های سراسری و سنجش به علاوه‌ی تست‌های تألیفی که کاملاً به تست‌های کنکورهای اخیر نزدیک و شبیه است و حسابی شما را سرحال می‌آورد. مؤلف : فیروز نژاد نجف

 • اتاق تمرین زبان فارسی (تست و نکته) آقای بداغی و دکتر سبطی - نشر دریافت

  اتاق تمرین زبان فارسی (تست و نکته) آقای بداغی و دکتر سبطی - نشر دریافت

  این کتاب، مجموعه تستی بسیار تازه و ابتکاری است که علاوه بر تست های تمرینی ، سلیقه های جدید طراحان آزمون سراسری و نکات باقی مانده در کتاب درسی را ـ نکات مهمی که هنوز از آن ها تستی در کنکور مطرح نشده است ـ مورد توجه ویژه قرار می دهد و مشکل کمبود تستهای آینده نگر یا هم سنگ تست های کنکور را برای دانش آموزان باهوش و سخت کوش ایران  به پایان می‌رساند!

 • ادبيات انساني - آبي قلم چی

  ادبيات انساني - آبي قلم چی

  1627پرسش چهارگزينه اي شامل كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور

 • ادبيات عمومي انساني (تک جلدی) - میکرو طبقه بندی گاج

  ادبيات عمومي انساني (تک جلدی) - میکرو طبقه بندی گاج

  میکرو طبقه بندی شامل ادبيات پيش‌دانشگاهي- ادبيات (2) و (3) - زبان فارسي(3) پاسخ‌نامه‌ی تشریحی پرسش‌های زبان و ادبیات فارسی شامل: * 3000پرسش چهارگزينه‌اي از آزمون‌هاي سراسري، آزمايشي سنجش و فني حرفه‌اي * معرفی و شرح گزینه‌ی درست و بررسی نادرستی سایر گزینه‌ها * شرح نقادانه‌ی موضوعات محل اختلاف * تکرار و تأکید بر نکات کلیدی و پر کاربرد * تحلیل خطای علمی آزمون‌ها * اعلام موارد مغایرت آزمون‌های سراسری و کتاب درسی و نتیجه‌گیری راهنما و گره‌گشا * مطابق با آخرین تغییر نظر طراحان آزمون‌های سراسری در موارد اختلافی

 • ادبیات 3_360 درجه مهروماه

  ادبیات 3_360 درجه مهروماه

  جامع ترین منبع آموزشی کتاب ادبیات فارسی سوم عمومی ،در بر گیرنده ی: رهیافت های معنی شامل :معانی واژگان ،شناخت آرایه های ادبی و نکات مربوط به دستور تاریخی معنی و مفهوم تمامی متون نظم و نثر شاهد مثال های متعدد برای ابیات و متون کتاب جهت تعمیق درک قرابت معنایی سوالات آزمون های کنکور سراسری و آزمایشی سنجش از سال 1380 تا 1394 پاسخنامه ی تشریحی برای سوالات کنکور سراسری و آزمایشی سنجش سوالات نهایی سال های 1380 تا 1394 به صورت درس به درس همراه با پاسخ تشریحی استخراج مهم ترین واژه های املایی و معنایی تمام دروس در پایان هر درس تجمیع مطالب مربوط به تاریخ ادبیات با استفاده از بخش اعلام کتاب فهرست الفبایی واژگان دشوار کتاب با ذکر شماره دروس آموزش آرایه های ادبی با ارائه مثال های متعدد    

/
نمایش 21 تا 40 (از 306 محصول)
سازندگان
 • آفبا
 • اسفندیار
 • انتشارات بیست
 • اندیشمند
 • اندیشه فائق
 • بارسا
 • بنی هاشمی
 • تخته سیاه
 • جویا مجد
 • خانه زیست شناسی
 • خط سفید
 • خوشخوان
 • خیلی سبز
 • دنیای ریاضی
 • راه اندیشه
 • رهپویان دانش و اندیشه
 • سازمان سنجش
 • شاکری
 • شبقره
 • علامه حلی
 • علمی فار
 • فارابی
 • قائم مقام فراهانی
 • قدیانی
 • مبتکران
 • مرآت
 • مزینانی
 • مشاوران آموزش
 • منتشران
 • مهر و ماه
 • میشا و کوشا
 • نشر الگو
 • نشر برد
 • نشر جوکار
 • نشر دریافت
 • واله
 • کارنامه کتاب
 • کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کاگو
 • کلک معلم
 • گاج
 • گامی تا فرزانگان
 • گل واژه
AmazingCounters.com