سوم

سوم

/
نمایش 1 تا 20 (از 98 محصول)
 • 1100 سوال چهارگزینه ‏ای ریاضی سوم ابتدایی - مبتکران

  1100 سوال چهارگزینه ‏ای ریاضی سوم ابتدایی - مبتکران

  کتاب حاضر بر اساس مطالب کتاب درسی ریاضی سال سوم ابتدایی و در 20 بخش تألیف و در هر بخش با توجه به حجم مطالب و مباحث ، تعدادی پرسش چهارگزینه ای گنجانده شده است. پاسخ پرسش های هر بخش در انتهای کتاب به طور جداگانه درج شده تا مرجعی باشد برای کسانی که مایلند از درستی راه حل خود اطمینال حاصل کنند.کتاب شامل 20 بخش است که به ترتیب زیر می باشد: 1- عدد نویسی، 2- جمع و تفریق، 3- هندسه، 4- واحد اندازه گیری طول، 5- انواع خط و پاره خط، 6- ضرب یک عدد یک رقمی در یک عدد یک رقمی، 7- واحد اندازه گیری جرم، 8- تقسیم، 9- محیط، 10- ضرب و جمع و خاصیت ضرب، 11- گوشه و گوشه راست زاویه، 12- مدرج کردن و دایره، 13- مساحت مربع و مستطیل، 14- ضرب در 10 و ضرب سه عدد، 15- ضرب یک عدد چند رقمی در یک عدد یک رقمی، 16- ضرب و تقسیم متناظر، 17- هندسه ،18- خواندن ساعت ،19- قابلیت تقسیم و مضرب ،20- کسر متعارفی.

 • 1300 تیزهوشان سوم دبستان شاکری

  1300 تیزهوشان سوم دبستان شاکری

  1300 پرسش چهار گزینه ای تیز هوشان  شامل دروس (ریاضی هوش - علوم-فارسی-هدیه های آسمان)  

 • 7كتاب سوم ابتدايي - كلاغ‌ سپيد گاج

  7كتاب سوم ابتدايي - كلاغ‌ سپيد گاج

  کلاغ سپید شامل دروس رياضي، علوم تجربي، فارسي(بخوانيم)، فارسي(بنويسيم)، تعليمات اجتماعي ، هديه‌هاي آسمان، آموزش قرآن * ارائه‌ی نکات مهم از کتاب‌های درسی پایه‌ سوم دبستان * پاسخ تمامی پرسش‌های کتاب‌های درسی پایه سوم دبستان  * پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی با نمونه سؤالات تألیفی به صورت درس به درس

 • آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  شامل 3 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست40 جلسه آموزشي شامل:تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسيتوسعه و غني سازي مطالب کتاب درسيطرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسياستفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش  1. مدير علمي دپارتمان رياضي دبستان: خسرو داودي ( مولف کتاب درسي و کمک درسي 2. نويسنده سناريو آموزشي: محمد کنفچيان ( 8 سال سابقه تدريس )3. مدرس: محمد کنفچيان ( 8 سال سابقه تدريس ) مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   حل مسأله به روش الگويابي   جلسه 2   شمارش چند تا چند تا   جلسه 3   ماشين ها ي ورودي  و خروجي   جلسه 4   ساعت در بعد ازظهر   جلسه 5   الگوهاي متقارن   جلسه 6   حل مسأله به روش الگو سازي   جلسه 7   معرفي عدد هزار   جلسه 8   ارزش مکاني   جلسه 9   ارزش پول   جلسه 10   عددهاي تقريبي   جلسه 11   حل مسأله به روش رسم شکل   جلسه 12   کسر   جلسه 13   کاربرد کسر در اندازه گيري   جلسه 14   تساوي کسرها DVD 2   جلسه 15   مقايسه کسرها   جلسه 16   حل مسأله به روش نمادين   جلسه 17   ضرب   جلسه 18   ضرب عددهاي يک رقمي   جلسه 19   خاصيت هاي ضرب   جلسه 20   تقسيم   جلسه 21   حل مسأله به روش زير مسأله   جلسه 22   خط ، نيم خط ، پاره خط   جلسه 23   محيط   جلسه 24   اندازه گيري سطح   جلسه 25   واحد اندازه گيري سطح   جلسه 26   حل مسأله به روش حل مسأله ساده تر   جلسه 27   مقايسه عددها   جلسه 28   جمع و تفريق اعداد چهاررقمي DVD 3   جلسه 29   جمع در جدول ارزش مکاني   جلسه 30   تفريق در جدول ارزش مکاني   جلسه 31   حل مسأله به روش حدس و آزمايش   جلسه 32   جدول داده ها   جلسه 33   احتمال   جلسه 34   نمودار دايره اي   جلسه 35   انتخاب نمودار   جلسه 36   حل مسأله به روش حذف حالت هاي نا مطلوب   جلسه 37   ضرب در عدد 10   جلسه 38   ضرب عددهاي يک رقمي در چند رقمي   جلسه 39   محاسبه ضرب   جلسه 40   تقسيم با باقي مانده  

 • آموزش مفهومی علوم سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی علوم سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراستتدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسيتوسعه و غني سازي مطالب کتاب درسيطرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي  حضور دانش آموز در کنار معلم جهت شبيه سازي کلاس درسراهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسياستفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش  1. مدير علمي دپارتمان مطالعات علوم تجربي دبستان: عزت السادات حسيني ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )2. نويسنده سناريو آموزشي: فرناز فهيمي اميد ( 12 سال سابقه تدريس )3. مدرس: فرناز فهيمي اميد ( 12 سال سابقه تدريس ) مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   زنگ علوم   جلسه 2   خوراکي ها   جلسه 3   مواد اطراف ما (1)   جلسه 4   مواد اطراف ما (1)   جلسه 5   مواد اطراف ما (2)   جلسه 6   مواد اطراف ما (2)   جلسه 7   آب ماده‌ي پر ارزش   جلسه 8   زندگي ما و آب DVD 2   جلسه 9   نور و مشاهده اجسام   جلسه 10   جستجو کنيم و بسازيم   جلسه 11   نيرو همه جا (1)   جلسه 12   نيرو همه جا (2)   جلسه 13   بکاريد و ببينيد   جلسه 14   بکاريد و ببينيد   جلسه 15   هر کدام جاي خود(1)   جلسه 16   هر کدام جاي خود(2)   جلسه 17   از گذشته تا آينده  

 • آموزش مفهومی فارسی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی فارسی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست17 جلسه آموزشي شامل :تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسيتوسعه و غني سازي مطالب کتاب درسيروخواني تمامي متن هاي کتاب درسيطرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسياستفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش  1. مدير علمي دپارتمان فارسي دبستان: مهين دخت برازش ( 38 سال سابقه تدريس )2. نويسنده سناريو آموزشي: مونا سيفي ( 12 سال سابقه تدريس )3. مدرس: مونا سيفي ( 12 سال سابقه تدريس )  مباحث جلسات به شرح زير است : شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   صحبت هاي مشاور +محله ما   جلسه 2   زنگ ورزش   جلسه 3   طبيعت پاک ، آسمان آبي   جلسه 4   آواز گنجشک   جلسه 5   بلدرچين و برزگر   جلسه 6   فداکاران   جلسه 7   کار نيک   جلسه 8   پيراهن بهشتي DVD 2   جلسه 9   بوي نرگس   جلسه 10   يارمهربان   جلسه 11   نويسنده بزرگ   جلسه 12   ايران عزيز   جلسه 13   درس آزاد   جلسه 14   ايران آباد   جلسه 15   دريا   جلسه 16   اگر جنگل نباشد   جلسه 17   چشم هاي آسمان  

 • آموزش مفهومی مطالعات اجتماعی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  آموزش مفهومی مطالعات اجتماعی سوم دبستان - رهپویان دانش و اندیشه

  شامل 1 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست23 جلسه آموزشي شامل :تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسيتوسعه و غني سازي مطالب کتاب درسيطرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسياستفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش  1. مدير علمي دپارتمان مطالعات اجتماعي دبستان: زهرا گيتي نژاد ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )2. نويسنده سناريو آموزشي: کبري هاشمي ( 21 سال سابقه تدريس )3. مدرس: نسرين قلي زاده ( 23 سال سابقه تدريس ) مباحث جلسات به شرح زير است: شماره DVD شماره جلسه مبحث DVD 1   جلسه 1   من به دنيا آمدم   جلسه 2   من بزرگتر شده ام   جلسه 3   آيا ما مثل هم هستيم ؟   جلسه 4   اعضاي خانواده   جلسه 5   خانواده ام را دوست دارم   جلسه 6   تغيير در خانواده   جلسه 7   از بزرگترها قدرداني کنيم   جلسه 8   چرا با هم همکاري مي کنيم ؟   جلسه 9   مقررات خانه ما   جلسه 10   نيازهاي خانواده چگونه تأمين مي شود ؟   جلسه 11   منابع   جلسه 12   درست مصرف کنيم   جلسه 13   بازيافت   جلسه 14   خانواده ام را دوست دارم   جلسه 15   خانه ها با هم تفاوت دارند   جلسه 16   خانه شما چه شکلي است ؟   جلسه 17   از خانه محافظت کنيم   جلسه 18   مدرسه دوست داشتني ما   جلسه 19   مکان هاي مدرسه را بشناسيم   جلسه 20   خانه شما کجاست ؟   جلسه 21   جهت ها ي اصلي   جلسه 22   پست   جلسه 23   ايمني در کوچه و خيابان  

 • آموزش و آزمون ریاضیات سوم دبستان( رشادت ) - مبتکران

  آموزش و آزمون ریاضیات سوم دبستان( رشادت ) - مبتکران

  مؤلفان: محمد برجی اصفهانی و مریم برجی اصفهانی

 • آموزش و آزمون فارسی سوم دبستان (رشادت) - مبتکران

  آموزش و آزمون فارسی سوم دبستان (رشادت) - مبتکران

  فارسی سوم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش کتابی است از مجوعه رشادت که کلیه ی مطالب کلاس سوم ابتدایی را در سطح پیشرفته ارائه می دهد. دانش آموز، ابتدا با خلاصه ی مباحث و نکته های مهم هر درس آشنا می شود و با مثال هایی بر ان ها تسلط می یابد. سپس برای هر مبحث تعدادی سؤال چهارگزینه ای و تعدادی سؤال تشریحی را پاسخ می دهد. در سراسر این کتاب، هدف اصلی تقویت مهارت های زبان آموزی (خواندن، نوشتن، سخن گفتن و گوش کردن) است.  

 • آموزش و تمرین علوم سوم دبستان ( رشادت) - مبتکران

  آموزش و تمرین علوم سوم دبستان ( رشادت) - مبتکران

  کتاب آموزش و تمرین علوم سوم ابتدایی کتابی است از مجموعه رشادت که براساس فصل های کتاب درسی و اهداف آموزشی مربوط به آن ها نوشته شده و با آخرین تغییرات کتاب درسی منطبق می باشد. این کتاب با هدف تقویت علمی، دست ورزی، تقویت حواس، خوب دیدن و خوب شنیدن به رشته تحریر در آمده است.ویژگی دیگر این کتاب تلفیق با سایر دروس سوم ابتدایی است که به طور غیرمستقیم یادگیری دانش ا»وزان را در دروس دیگر نیز تسهیل می کند.

 • امتحان‌یار دروس سوم دبستان - گاج

  امتحان‌یار دروس سوم دبستان - گاج

  مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 93 این کتاب در دو بخش نوبت اول و دوم (17 دوره سؤالات امتحانی نوبت اول و 24 دوره سؤالات امتحانی نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت  نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز برطرف شود. تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان در هر زمان از سال تحصیلی است. تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، فارسی(خوانداری و نوشتاری)،مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان همراه با پاسخنامه تشریحی می‌باشد.

 • املای سبز سوم دبستان - راه اندیشه

  املای سبز سوم دبستان - راه اندیشه

  کتاب حاضر مجموعه‌ای ار املا را بر اساس دانسته‌های دانش آموزان کلاس سوم دبستان معرفی می‌کند و هدف آن هم دادن امتیاز و زیر سؤال بردن دانش آموزان، معلم یا خانواده نیست، بلکه یک تجربه است که باید دوباره باید آن را آزمایش کنیم و ببینیم تا چه اندازه به هدف مشترک نزدیک شده ایم. در این نوع املا دانش آموزان به پدر، مادر، معلم و دوستان گروه خود املا می‌گوید. در خاتمه این املا سبز، سبزترین رویش‌ها را برای کودکان امروز و سازندگان خلاق آینده به ارمغان خواهد داشت.

/
نمایش 1 تا 20 (از 98 محصول)
سازندگان
 • آفبا
 • اسفندیار
 • انتشارات بیست
 • اندیشمند
 • اندیشه فائق
 • بارسا
 • بنی هاشمی
 • تخته سیاه
 • جویا مجد
 • خانه زیست شناسی
 • خط سفید
 • خوشخوان
 • خیلی سبز
 • دنیای ریاضی
 • راه اندیشه
 • رهپویان دانش و اندیشه
 • سازمان سنجش
 • شاکری
 • شبقره
 • علامه حلی
 • علمی فار
 • فارابی
 • قائم مقام فراهانی
 • قدیانی
 • مبتکران
 • مرآت
 • مزینانی
 • مشاوران آموزش
 • منتشران
 • مهر و ماه
 • میشا و کوشا
 • نشر الگو
 • نشر برد
 • نشر جوکار
 • نشر دریافت
 • واله
 • کارنامه کتاب
 • کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کاگو
 • کلک معلم
 • گاج
 • گامی تا فرزانگان
 • گل واژه
AmazingCounters.com